Strong declension is a declension pattern in which the words end in a consonant at least some of the time. In weak declension, all of the word forms end in a vowel (for example, ending in a, e, i, o, u).
Adjectives (descriptive words) have both forms, the declension pattern is strong except when using the (the definite article).
Compare:
  • Þetta er gott kaffi. = This is good coffee.
  • Þetta er góða kaffið. = This is the good coffee.
However, if you’re using a superlative like “the largest”, the declension is strong if the adjective stands by itself. If there is a noun with it, it is a weak declension.
  • Þú ert bestur.
  • Þú ert besti vinur minn.

Example sentences

  • Where is my good toothbrush? = Hvar er góði tannburstinn minn?
  • My good friend, why do you say such hurtful things? = Góði vinur, hví segirðu svona særandi orð?
  • This toothbrush is good. It’s much better than any other toothbrush I’ve had. = Þessi tannbursti er góður. Hann er miklu betri en nokkur annar sem ég hef átt.
  • Do you want this toothbrush? No, this one is better. = Viltu fá þennan tannbursta? Nei, þessi hér er betri.
  • Okay, but how about this one? No, this one is the best. = Ókei, hvað með þennan? Nei, þessi hér er bestur.
Example Declension
Strong declension
Singular
hér er góður maðurhér er góð konahér er gott barn
um góðan mannum góða konuum gott barn
frá góðum mannifrá góðri konufrá góðu barni
til góðs mannstil góðrar konutil góðs barns
Plural
Femine
hér eru góðir mennhér eru góðar konurhér eru góð börn
um góða mennum góðar konurum góð börn
frá góðum mönnumfrá góðum konumfrá góðum börnum
til góðra mannatil góðra kvennatil góðra barna
Weak declension
Singular
hér er góði maðurinnhér er góða konanhér er góða barnið
um góða manninnum góðu konunaum góða barnið
frá góða manninumfrá góðu konunnifrá góða barninu
til góða mannsinstil góðu konunnartil góða barnsins
Plural
hér eru góðu mennirnirhér eru góðu konurnarhér eru góðu börnin
um góðu menninaum góðu konurnarum góðu börnin
frá góðu mönnunumfrá góðu konunumfrá góðu börnunum
til góðu mannannatil góðu kvennannatil góðu barnanna